Název projektu: DS Palouček II pokračuje

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016245

Harmonogram projektu: 1. května 2020 až 30.dubna 2022

 Anotace projektu:

- projekt navazuje na DS vybudovanou v rámci CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008372
- adresa provozu: Hlinky 536/80a, 603 00 Brno

- kapacita DS: 12 osob
- celkový harmonogram projektu: 1.5. 2020 - 30.4. 2022 (provoz)
- DS určená pro veřejnost

- po ukončení projektu provoz DS dále pokračuje

paloucek_cerna.png
paloucek_sykorka.png
Logo_ESF.png

Jak Palouček vznikl?

Palouček se zrodil z výtvarné dílny Loučka, což byla výtvarná dílna pro děti i dospělé ale pomalu se přeměňovala na dětskou skupinu zaměřenou   na výtvarné, hudební a pohybové aktivity.  

Z počátku nabízel    krátkodobé a nepravidelné hlídání dětí a v roce 2016 se přetransformoval     v dětskou skupinu registrovanou na MPSV.

Palouček  je tedy dětská skupina s maximální kapacitou 12 dětí a   v   současné době se zaměřuje především na děti ve věku 2  - 4 roky

 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016245

 

Kapacita zařízení: 12 míst

Harmonogram projektu: provoz 1.5.2022-30.4.2022

Typ zařízení: pro veřejnost dle zákona o dětských skupinách

Dokumenty pro rodiče

Milí rodiče, všechny dokumenty musí být potvrzeny s datem před nástupem vašeho dítěte do dětské skupiny.

Plán výchovy a péče a vnitřní standardy  jsou zde k prostudování.

Logo_ESF.png