Mateřské centrum Loučka

Hlinky 78

Brno

Dětská skupina

Palouček

Jak Palouček vznikl?

Palouček se zrodil z výtvarné dílny Loučka, což byla výtvarná dílna pro děti i dospělé ale pomalu se přeměňovala na dětskou skupinu zaměřenou   na výtvarné, hudební a pohybové aktivity.  

Z počátku nabízel    krátkodobé a nepravidelné hlídání dětí a v roce 2016 se přetransformoval     v dětskou skupinu registrovanou na MPSV.

Palouček  je tedy dětská skupina s maximální kapacitou 12 dětí a   v   současné době se zaměřuje především na děti ve věku 1,5 - 3 roky

 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008372

 

Kapacita zařízení: 12 míst

Harmonogram projektu: provoz 1.5.2018-30.4.2020

Typ zařízení: pro veřejnost dle zákona o dětských skupinách

Dokumenty pro rodiče

Milí rodiče, všechny dokumenty musí být potvrzeny s datem před nástupem vašeho dítěte do dětské skupiny.

Plán výchovy a péče a vnitřní standardy  jsou zde k prostudování.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008372

Kapacita zařízení: 12 míst

Harmonogram projektu: provoz 1.5.2018-30.4.2020

Typ zařízení: pro veřejnost dle zákona o dětských skupinách