top of page

Jak Palouček vznikl ?

Palouček vznikl z Výtvarné dílny Loučka, kde se setkávaly maminky s malými dětmi, které se postupně navracely na trh práce a hledali možnosti hlídání dětí. Zpočátku se jednalo o krátkodobé a nepravidelné hlídání, které se postupně přetransformovalo v dětskou skupinu, kterou jsme založili v roce 2016.

Palouček je dětská skupina s kapacitou 12 dětí ve věku 2-5 let.

Kdo se o děti stará?

Od 7:30 do 8:30 děti přicházejí do Paloučku a zapojují se do volných her.

 Každý den si s dětmi zacvičíme.

 Následuje svačinka a pobyt venku na naší krásné zahradě nebo jiná společná aktivita.

 Následuje oběd a odpočinek u  čtené nebo audio pohádky.

Pro děti vytváříme pestrý program.

 S dětmi zpíváme lidové písničky za  Orffových nástrojů,     nezapomínáme na lidové zvyky a tradice, zdobíme vajíčka, vyrábíme vánoční ozdoby a tak dále.
Součástí programu jsou i pohybové hry, tanečky a dle možností i pohyb na čerstvém vzduchu.

Jaký je denní program?

V Paloučku o děti pečují naše skvělé chůvy, které děti milují a děti zase je.

Dokážou děti rozesmát, pomoci jim a utěšit je, když je jim smutno po mamince.

 Naše chůvy mají vzdělání pedagogické, zdravotnické   a zúčastňují se certifikovaných školení a seminářů, kde získávají stále nové informace v péči o děti.

bottom of page