Od 8:00 do 8:30 děti přicházejí do Paloučku a zapojují se do volných her.

 Každý den si s dětmi zacvičíme.

 Následuje svačinka a pobyt venku na naší krásné zahradě nebo jiná společná aktivita.

 Následuje oběd a odpočinek u audio pohádky.

Pro děti vytváříme pestrý program.

 S dětmi zpíváme lidové písničky za doprovodu klavíru a Orffových nástrojů,     nezapomínáme na lidové zvyky a tradice, zdobíme vajíčka, vyrábíme vánoční ozdoby a tak dále.
Součástí programu jsou i pohybové hry, tanečky a dle možností i pohyb na čerstvém vzduchu.

Jaký je denní program?

V Paloučku o děti pečují naše skvělé chůvy, které děti milují a děti zase je.

Dokážou děti rozesmát, pomoci jim a utěšit je, když je jim smutno po mamince.

 Naše chůvy mají vzdělání pedagogické, zdravotnické   a zúčastňují se certifikovaných školení a seminářů, kde získávají stále nové informace v péči o děti.

Romana i Pavlína jsou také maminky dvou dětí což je jejich nejlepší škola.

Kdo se o děti stará?

Naše dětská skupina má pouze 12 dětí, což nám umožňuje individuálně se věnovat každému z nich.

 Rozvíjíme sebeobslužné návyky, sociální dovednosti, jemnou a hrubou motoriku, pohybovou koordinaci, fantazii a kreativitu.

 Zaměřujeme se na to, aby se děti navzájem respektovaly a pomáhaly si.

Snažíme se o vytvoření klidného, rodinného prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a spokojeně.

 Odměnou je nám jejich smích a radost.

Co je pro nás důležité?

Jak Palouček vznikl?

Palouček vznikl jako výtvarná dílna pro děti i dospělé, ale pomalu se přeměňoval na dětskou skupinu zaměřenou   na výtvarné, hudební a pohybové aktivity.  

Z počátku nabízel krátkodobé a nepravidelné hlídání dětí a v roce 2016 se přetransformoval v dětskou skupinu registrovanou na MPSV.

Palouček je tedy dětská skupina s maximální kapacitou 12 dětí a   v   současné době se zaměřuje především na děti ve věku od 2    - 4 roky.