top of page

Jak Loučka vznikla?

Loučka vznikla  na základě potřeby o rozšíření kapacity dětské skupiny  Palouček. 

Je registrována od roku 2017 na MPSV.

Loučka je tedy dětská skupina s maximální kapacitou 6 dětí a   v   současné době se zaměřuje především na děti ve věku   3  - 5    let.

Co je pro nás důležité?

Naše dětská skupina má pouze 6 dětí, což nám umožňuje individuálně se věnovat každému z nich.

 Rozvíjíme sociální dovednosti, jemnou a hrubou motoriku, pohybovou koordinaci, fantazii a kreativitu.

 Zaměřujeme se na to, aby se děti navzájem respektovaly a pomáhaly si.

Snažíme se o vytvoření klidného, rodinného prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a spokojeně.

 Díky vzdělání našich chův jsme schopni dětem nabídnout předškolní edukativní program.

Kdo se o děti stará?

V Loučce o děti pečují naše skvělé chůvy, které děti milují a děti zase je.

Dokážou děti rozesmát, pomoci jim a utěšit je, když je jim smutno po mamince.

 Naše chůvy mají vzdělání pedagogické, zdravotnické   a zúčastňují se certifikovaných školení a seminářů, kde získávají stále nové informace v péči o děti.

Jaký je denní program?

Od 7:30    do 8:30 děti přicházejí do Loučky a zapojují se do volných her.

 Každý den si s dětmi zacvičíme.

 Následuje svačinka a pobyt venku na naší krásné zahradě nebo jiná společná aktivita.

 Následuje oběd a odpočinek u audio pohádky.

Pro děti vytváříme individuální edukativní program.

 S dětmi zpíváme lidové písničky za doprovodu klavíru a Orffových nástrojů,     nezapomínáme na lidové zvyky a tradice, zdobíme vajíčka, vyrábíme vánoční ozdoby a tak dále.
Součástí programu jsou i pohybové hry, tanečky a dle možností i pohyb na čerstvém vzduchu.

loucka_jezek.png
bottom of page