top of page

Dětská skupina
Hýbánky

Název projektu: Dětská skupina Hýbánky

CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017276

Harmonogram projektu: 1. září 2022 až 31.srpna 2023

- adresa provozu: Gorkého 58/8, 602 00 Brno

- kapacita zařízení: 18  míst
- forma dětské skupiny z hlediska uživatelů:pro veřejnost

- po ukončení projektu provoz DS dále pokračuje

Logo_ESF.png

Dětská skupina je určena pro děti od  1,5 do 5 let. Je rozdělena na dvě třídy pro menší a větší děti  a je v provozu ve všední dny od 7:30 do 16:30 hodin.

Filosofií naší dětské skupiny je budovat vztah k pohybu pomocí pozitivní motivace a pohybových aktivit. Vycházíme z přirozené potřeby pohybu u dětí. Zaměřujeme se na činnosti spojené s chůzí, během, lezením, poskoky, manipulací s míčem a dalším náčiním. Nabízíme dětem činnosti, které vedou k rozvoji hrubé a jemné motoriky a pohybové koordinace. Zařazujeme i zdravotní a dechová cvičení podporující správné držení těla. Předcházíme obezitě a dalším nemocem, které vznikají z nedostatečné pohybové aktivity. Cvičení obohacujeme o básničky a taneční a hudební prvky. 

 

bottom of page