Docházka

Ceník

Cena za měsíc

Celodenní 4x týdně

 4 800 kč

Celodenní 3x týdně

4 200  kč

Celodenní 2x týdně

3 600 kč

Půldenní 5x týdně

4 500   kč

Příplatek za děti na  plenách

200 kč

Platit lze na účet číslo 250943028/0300 nebo v hotovosti a to vždy do konce předchozího měsíce

V případě nemoci dítěte, která trvá déle než  dva týdny v daném měsíci, si mohou rodiče  písemně zažádat o vrácení 30 % školkovného. Náhrady docházky jsou možné pouze po předchozí domluvě a pouze v případě že je volná kapacita.

Školkovné si rodiče mohou uplatnit jako slevu na dani. Na vyžádání Vám vystavíme potvrzení o platbě.

Ceník stravy

Oběd

50 kč

Oběd lze odhlásit nejpozději do 13:00 předchozího dne. V případě, že rodič nestihne odhlásit oběd včas, může si jej po předchozí domluvě vyzvednout mezi 11:00 až 12:30, jinak bude oběd rozdělen ostatním dětem. Oběd Vám dáme do Vámi přinesených nádob

 Odhlašování obědů - tel. 702 618 878 

5 500 kč

Celodenní 5x týdně